Ana Sayfa > Dini Yazılar, İslami Sohbet > Cuma Suresi – Meali – Fazileti

Cuma Suresi – Meali – Fazileti

CUMA SURESİ FAZİLETİ
Cuma suresi, Kur’an-ı Kerim’deki pek çok sure gibi göklerde ve yerde bulunan her şeyin Allah’ı (c.c.) tenzil ve teşbih ettiğini belirterek başlar.
Sure Allah’ın (c.c.) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı (s.a.v.) İslamı anlatıp öğretmesi için bir lütuf olarak gönderdiğini ve tüm insanlara gönderdiğini bildirmektedir.
Cuma suresi Yahudilerin Tevrat’tan nasıl saptıklarını, kendilerini üstün görmelerinin nasıl yanlış olduğunu, Allah’ın (c.c.) kitabını ve dinini çartırdıkları için cezalandırılacaklarını anlatır. Surede Allahuteala (c.c.) Yahudilerin Hz. Muhammed’i (s.a.v.) peygamber kabul etmeyişlerinin hatasına ve Resulünün (s.a.v.) tüm alemlere rahmet olarak gönderildiğine vurgu yapar.
Sure Cuma namazının önemini belirterek, Cuma günü ezan okunduğu zaman her şeyin bırakılıp Cuma namazına gidilmesi gerektiğini açıklamaktadır.
Cuma suresi hem Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini hem de Cuma namazının önemini vurgulayan bir suredir.
Cuma günü Müslümanların en mübarek günüdür. Haftanın en hayırlı günü olan Cuma günleri ibadet ederken Cuma suresini okumak da şüphe yok ki çok hayırlıdır.

CUMA SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim.
Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.
Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.
Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.
Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.
Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.
Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.
Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.
Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

CUMA SURESİ MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder. (1) O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. (2) (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (3) İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. (4) Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. (5) De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!” (6) Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. (7) De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” (8) Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (9) Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (10) (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (11)

Etiketler: , , ,

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Sohbete Bağlan

Dilediğiniz zaman istediğiniz her yerden sizde anında sohbete bağlanın.

*Türkiye'nin en iyi sohbet ve chat odasına hoş geldiniz.

islamioda.com – dini sohbet, islami sohbet, islami radyo, islami sohbet sitesi – Cuma Suresi – Meali – Fazileti